För bokning och prisuppgifter, ring 0730-50 41 61
 

Pris

Plats utan el: 120 kr/natt

Plats med el: 150 kr/natt

Stora tält, t. ex. militärtält: 300 kr/natt

Campingstuga 1/5-30/9: 400 kr/natt

Campingstuga 1/10-30/4 500 kr/natt